Acupunctuur en perifere neuropathie

Tintelingen, pijn en gevoelloosheid aan handen en voeten ten gevolge van chemotherapie

 

Met perifere neuropathie wordt bedoeld: tintelingen, doofheid of pijn aan handen en voeten. Soms enkel aan vingertoppen of tenen, maar soms ook in de gehele hand en/of het gehele (onder)been. Het gevoel ‘op watten te lopen’, ‘knikkers tussen de tenen’ te hebben, tenen te hebben ‘die in stokjes zijn veranderd’ of 'als zeer pijnlijk', zijn voorbeelden van hoe mensen die bij mij komen het omschrijven. Iedereen die er mee te maken krijgt weet hoe hinderlijk of beperkend dit kan zijn. Daarbij is het niet zelden een aanleiding voor het verlaging van de toe te dienen dosis of voor het volledig stoppen met het betreffende middel. 

Middelen die bekend staan om het veroorzaken van neuropathie:

  • Taxol (paclitaxel) en Taxotere (docetaxel). Vaak toegepast bij borstkanker
  • Oxaliplatin, vaak toegepast bij darmkanker
  • Cisplatine, vaak toegepast bij longkanker
  • Velcade (bortezomib), thalidomide en Revlimid (lenalidomide) bij de behandeling van multipel myeloom (ziekte van Kahler).
  • Vincristine en vinblastine bij de behandeling van onder andere (non) Hodgkin-lymfoom.          

Als je behandeld wordt met een van de hierboven genoemde middelen kan het zinnig zijn om met acupunctuur te beginnen vóór dat je klachten krijgt. Meestal blijven neuropathische klachten dan achterwege of treden ze in zeer beperkte mate op. Een eventuele dosisreductie kan dan wellicht achterwege blijven. Gelukkig kan neuropathie als het eenmaal is ontstaan heel goed reageren op acupunctuur. Ook als de klachten al lang (langer dan een jaar) bestaan.

Zie de volgende pagina's:

Ervaring met acupunctuur en oncologie/kanker

Mensen met kanker zijn frequente bezoekers van mijn praktijk. Ik maak van dichtbij de impact van kanker en het intensieve behandelingstraject mee.

Ik heb gemerkt dat bijwerkingen zoals neuropathie gelukkig goed reageren op acupunctuur. Het is niet zo dat bij iedereen de klachten verdwijnen. Dat zou heel mooi zijn. Maar bij de meeste mensen nemen de klachten duidelijk af tot een aanvaardbaar of verwaarloosbaar niveau. Naast de ervaring die ik er in mijn praktijk mee heb zijn er in toenemende mate studies die de werkzaamheid van acupunctuur bij deze klachten bevestigen.

Lange tijd heb ik ervaring als oncologie-verpleegkundige (dagbehandeling-oncologie Diakonessenhuis Utrecht) op kunnen doen. Daardoor heb ik kennis van en ervaring met oncologische behandelingen in de reguliere gezondheidszorg en met de neuropathische klachten die daarbij kunnen ontstaan.

Samen met mijn vaardigheden en kennis als acupuncturist is dat een goed werkzame combinatie voor de begeleiding van de mensen die deze specifieke klachten ervaren.

Zie ook: werkt acupunctuur?

Voor het maken van een afspraak of meer informatie: Afspraak en Info