Acupunctuur en perifere neuropathie

Tintelingen, pijn en gevoelloosheid aan handen en voeten ten gevolge van chemotherapie

 

Kenmerken van perifere neuropathie die veroorzaakt wordt door chemotherapie zijn: tintelingen, doofheid of pijn aan handen en voeten, soms enkel aan vingertoppen of tenen, maar soms ook in de gehele hand en/of het gehele (onder)been en soms zijn er ook klachten rondom de mond, lippen en tong. Het gevoel ‘op watten te lopen’, ‘knikkers tussen de tenen’ te hebben, tenen te hebben ‘die in stokjes zijn veranderd’ zijn voorbeelden van hoe mensen die bij mij komen het omschrijven. Iedereen die er mee te maken krijgt weet hoe hinderlijk of beperkend dit kan zijn.

Middelen waarvan bekend is dat ze vaak perifere neuropathie veroorzaken zijn:

  • Taxol (paclitaxel) en Taxotere (docetaxel). Vaak toegepast bij borstkanker
  • Oxaliplatin, vaak toegepast bij darmkanker
  • Cisplatine, vaak toegepast bij longkanker
  • Velcade (bortezomib), thalidomide en Revlimid (lenalidomide) bij de behandeling van multipel myeloom (ziekte van Kahler).
  • Vincristine en vinblastine bij de behandeling van onder andere (non) Hodgkin-lymfoom.          

Met name neuropathie ten gevolge van Taxol (paclitaxel), Taxotere (docetaxel) en oxaliplatin reageert goed op acupunctuur. Ook als de klachten al lang (langer dan een jaar) bestaan. Neuropathie ten gevolge van vincristine en cisplatin hersteld meestal wat moeilijker.

Als je behandeld wordt met een van de hierboven genoemde middelen kan het zinnig zijn om met acupunctuur te beginnen vóór dat je klachten krijgt. Meestal blijven de neuropathische klachten dan beperkt. Een eventuele dosisreductie om verergering van de neuropathische klachten te voorkomen kan dan wellicht achterwege blijven.

Neuropathie ten gevolge van behandeling met thalidomide en lenalidomide reageert bij de meeste mensen die in mijn praktijk zijn geweest matig op acupunctuur. 

Zie de volgende pagina's:

Ervaring met acupunctuur en oncologie/kanker

Mensen met kanker zijn frequente bezoekers van mijn praktijk. Ik maak van dichtbij de impact van kanker en het intensieve behandelingstraject mee.

Lange tijd heb ik ervaring als oncologie-verpleegkundige (dagbehandeling-oncologie Diakonessenhuis Utrecht) op kunnen doen. Daardoor heb ik kennis van en ervaring met oncologische behandelingen in de reguliere gezondheidszorg en met de neuropathische klachten die daarbij kunnen ontstaan.

Samen met mijn vaardigheden en kennis als acupuncturist is dat een goed werkzame combinatie voor de begeleiding van de mensen die deze specifieke klachten ervaren.

Mijn praktijk is aangesloten bij het Oncologiezorgnetwerk Utrecht Stad 

Oncologie-zorgnetwerken worden ondersteund door het Integraal Kankercentrum Nederland 

 opgenomen in verwijsgidskanker

Voor het maken van een afspraak of meer informatie: Afspraak en Info