Vijf Elementen Acupunctuur

In mijn praktijk heb ik gekozen om te werken met Vijf Elementen Acupunctuur. Dit is een traditionele vorm van acupunctuur. Zoals de naam al aangeeft nemen de ‘Vijf Elementen’ hierbij een belangrijke plaats in. De Vijf Elementen: Hout, Vuur, Aarde, Metaal en Water zijn van oudsher onderdeel van de Chinese filosofie.

In deze vorm van acupunctuur is het uitgangspunt, dat bij ieder mens één van de vijf elementen het meest op de voorgrond treedt. Je kunt daardoor spreken van een Vuur-type, Hout-type enz.

Het ontstaan van klachten vindt zijn oorsprong in een disbalans/zwakte van het element dat het  meest wezenlijk is voor iemand. Het weer in balans brengen en vitaal maken van dit element is dan ook een belangrijk doel voor een Vijf Elementen acupuncturist. Dit in tegenstelling tot primair gericht zijn op de klacht zelf. Klachten worden vooral gezien als signaal. Uiteraard is het heel fijn als klachten verminderen of verdwijnen. Dat is ook voor mij een heel belangrijk gegeven in de behandelingen. Maar er is meer.

Bij alle patiënten die ik behandel wil ik me er van bewust zijn dat ik geen klachten behandel maar mensen mét een klacht. Iets in ons, en ik merk dat dat bij iedereen aanwezig is, weet of het goed gaat met onszelf of niet.

Als iemand zegt: ‘Ik zit niet lekker in mijn vel’, dan kan diegene dat zeggen omdat blijkbaar iets in hem/haar weet hoe het zou kúnnen zijn. Deze persoon ervaart een verschil tussen hoe hij nu is en hoe hij (in potentie) zou kúnnen zijn.

Voor de toestand van onze lichamelijke gesteldheid, maar ook voor hoe het met en in ons leven is (relaties, werk, zinvolheid, passie) hebben we blijkbaar een referentie in onszelf. Iets wat weet hoe ons leven (inclusief ons lichaam) bedoeld is. Iemand kan enkel zelf beoordelen of zijn leven zinvol is. Dat wil zeggen dat iets in hem de zin van zijn leven kent.

Ik vermoed en ga er van uit dat genezing ontstaat vanuit dat ‘iets’. Wat we blijkbaar allemaal in ons hebben. We ‘weten’ hoe we bedoeld zijn, hoe we optimaal kunnen functioneren op lichamelijk, psychisch en spiritueel gebied.

Vijf Elementen Acupunctuur is een effectief middel om deze innerlijke vitale bron te aktiveren en verzorgen. Het kan dan een bron van herstel en ontwikkeling zijn.

Als dit aansluit bij waar je naar op zoek bent kan je op deze pagina kijken voor meer informatie of voor het maken van een afspraak.

Energie blokkade

Een onderdeel van Vijf Elementen Acupunctuur is het werken met energie blokkades. Meer hierover bij: Energie blokkades

Hieronder een korte beschrijving van de Vijf Elementen:

Hout

Hout manifesteert zich door het voorjaar, de tijd van het frisse nieuwe ontkiemen. Hout staat voor: ontkiemen, naar buiten gerichte energie, het nieuwe.

De emotie die bij Hout hoort is woede, verontwaardiging. 

Hout geeft ons onder andere het vermogen om plannen te maken, beslissingen te nemen, grenzen te verkennen en grenzen te stellen.

In ons lichaam verzorgt Hout onder andere onze spieren en pezen.

Als Hout uit balans is kunnen er op deze gebieden problemen ontstaan. Je kunt dan bijvoorbeeld moeilijk grenzen stellen, je komt niet tot nieuwe plannen, of je kunt in diverse situaties geen keuze maken.

Vuur

Vuur manifesteert zich door de zomer, de tijd van bloei. Vuur staat voor: in relatie gaan, in bloei komen, liefde.

De emotie die bij Vuur hoort is vreugde, als stemming het feestelijke.

Vuur geeft ons onder andere het vermogen om enthousiast te kunnen zijn, liefde te kennen en te geven, in relatie te zijn. In ons lichaam verzorgt Vuur onder andere het hart, bloedsomloop en bloedvaten.

Als Vuur uit balans is maakt het een uitgebluste indruk (denk aan as) en bijvoorbeeld moeite hebben om relaties aan te gaan.

Aarde

Aarde manifesteert zich door de nazomer. De tijd van het oogsten. Aarde heeft te maken met het streven naar harmonie, met moederlijke kwaliteiten zoals zorgen voor, voeden, samen houden en verdragen, zich bekommeren.

De mentale houding die bij Aarde hoort is sympathie.

Aarde geeft ons het vermogen om samen te brengen, sympathie en begrip te kunnen hebben. In ons lichaam speelt Aarde een belangrijke rol in de spijsvertering. Maar ook in het verteren van ervaringen en van mentale indrukken.

Als Aarde uit balans is kunnen er op deze gebieden klachten ontstaan: spijsverteringsklachten, ondergewicht, overgewicht, te veel voor anderen zorgen, passiviteit.

Metaal

Metaal manifesteert zich door de herfst. De tijd van loslaten, verval en vergaan, waarin zaden worden gevormd en de essentie overblijft.

De emotie die bij Metaal hoort is verdriet. Dat wat er was, is niet meer. 

Metaal geeft ons het vermogen het belangrijke van het onbelangrijke te scheiden, los te kunnen laten wat geweest is en geïnspireerd te zijn. Metaal verlangt naar het volmaakte en naar perfectie. Metaal heeft het vermogen om direct te zien waar het in wezen om gaat.

In ons lichaam is Metaal verbonden met de longen en dikke darm, maar ook met de huid.

Als Metaal uit balans is kunnen er problemen ontstaan met loslaten, omgaan met het niet perfecte, gebrek aan gevoel voor eigenwaarde.

Water

Water manifesteert zich door de winter. De tijd waarin in de natuur zich terugtrekt onder het oppervlak om zich te beschermen. Water staat voor ontzag voor en het behoeden van de enorme potentie en mogelijkheden die er zijn in alles wat leeft.

De emotie die bij Water hoort is angst. Allertheid en waakzaamheid horen hier ook bij.

Water geeft het vermogen door te gaan en vol te houden, te overleven en het leven te bewaren.

Als Water uit balans is kan men te behoedzaam worden en te voorzichtig.