Nieuws

OZUS kennismakingsmarkt 8 februari 2024 - (30 januari 2024)

Op 8 februari is er een inkoopmarkt van oncologie zorgnetwerk Stad Utrecht. Oncologie zorgnetwerken zijn samenwerkingsverbanden van hulpverleners die deskundig zijn op het gebied van oncologie. Het IKNL stimuleert de vorming van zulke netwerken vanwege de meerwaarde die een netwerk kan hebben voor mensen met of na kanker. Loop binnen voor informatie, stel al je vragen of maak eventueel een afspraak voor een intake. De markt wordt gehouden bij OOFU (Herculesplein 379, Utrecht).
OZUS is een multidisciplinair samenwerkingsverband dat je graag uitlegt waarin we ondersteunend kunnen zijn rondom kanker.

Oncologie en acupunctuur - (8 januari 2024)

In november 2023 is een zesdaagse cursus 'Oncologie voor acupuncturisten' van start gegaan. Als een van de mede-initiatiefnemers voor deze cursus ben ik daar blij mee en trots op. Een oncoloog, een oncologisch chirurg en verpleegkundig specialisten uit verschillende ziekenhuizen vertelden de 150 aanwezige acupuncturisten twee dagen lang over hun werk. Het was een mooie en belangrijke ontmoeting tussen reguliere en niet reguliere zorg. Tijdens de nog resterende vier dagen van de cursus wordt er onder andere aandacht besteed aan leefstijfadvies, de stand van zaken in het wetenschappelijke veld en het Helen Dowling Instituut komt ons een middag vertellen over de psychische reacties die de confrontatie met kanker op kan roepen.

https://www.acupunctuur.nl/artikelen/oncologiecursus-van-start

Vergoeding-overzicht 2024 - (8 januari 2024)

Er is weer een overzicht beschikbaar waarop je snel kunt zien hoeveel vergoeding ziektekostenverzekeraars geven voor je acupunctuur-behandelingen. Zie vergoeding-overzicht 2024

Je kunt daarop de vergoedingen van de verschillende verzekeraars eenvoudig met elkaar vergelijken.

Acupuncturisten mogen blijven werken tijdens lock-down - (19 december 2021)

In tegenstelling tot eerdere lock-down's mogen acupuncturisten nu wél blijven werken. VWS heeft in de afgelopen maanden een en ander aangepast. 

Vergoedingenoverzicht - (3 december 2021)

Er is weer een overzicht beschikbaar waarop je snel kunt zien hoeveel vergoeding ziektekostenverzekeraars je geven voor acupunctuur-behandelingen. Zie vergoeding-overzicht 2022
Je kunt hier de vergoedingen van de verschillende verzekeraars eenvoudig met elkaar vergelijken.

Praktijk weer open - (24 februari 2021)

De overheid heeft lockdown versoepelingen toegestaan waardoor mijn praktijk weer open kan per 3-3!

Nieuwe corona lockdown - (15 december 2020)

In verband met de corona-lockdown van 15-12 t/m 2-3 is mijn praktijk gedurende die periode helaas gesloten. De overheid beschouwt een acupuncturist als een beoefenaar van een niet medisch contactberoep.

Bijna al mijn collega's die met mij lid zijn van de NVA hebben een BIG registratie en zijn behalve tot acupuncturist ook opgeleid in de reguliere gezondheidszorg tot fysiotherapeut, arts, HBO-verpleegkundige etc. Daarbij doen we voornamelijk werk wat de gezondheid van mensen versterkt en klachten vermindert. 

Ik begrijp natuurlijk dat de overheid ergens een grens moet trekken en daar ben ik graag loyaal aan. Maar ..., het wordt hiermee zo zichtbaar hoe weinig de overheid op de hoogte is van wat we als acupuncturisten doen en betekenen voor mensen. Als dat nou eens zou veranderen voor de volgende lockdown... Nou ja, nog beter dat er ook geen volgende lockdown nodig is.

Vanaf 11 mei is mijn praktijk weer open - (8 mei 2020)

Ten gevolge van de versoepeling van de corona-preventie richtlijnen is mijn praktijk weer open vanaf 11 mei. Zie aub corona-preventie.

Aangepaste richtlijnen van de overheid, maar nog geen veranderingen voor mijn praktijk - (21 april 2020)

Tijdens de persconferentie van vandaag werden enkele versoepelingen van het Corona beleid aangekondigd. Voor de contactberoepen waartoe ook acupuncturisten behoren zijn er nog geen veranderingen tot 20 mei, helaas. Mogelijk kan het gebruik van mondkapjes meer mogelijkheden geven. Dat wordt nog onderzocht door het RIVM. Nog even geduld!

Maatregelen verlengd tot 28 april. - (1 april 2020)

Zoals verwacht zijn de corona maatregelen verlengd, tot in ieder geval 28 april.

Aangescherpte richtlijnen van de overheid - (24 maart 2020)

Op 23 maart zijn de richtlijnen van de overheid, om het verspreiden van het coronavirus zo veel mogelijk te voorkomen, aangescherpt. Contactberoepen mogen hun werk niet meer uitvoeren. Daar vallen acupuncturisten ook onder. Dit heeft tot gevolg dat mijn praktijk vanaf vandaag gesloten is, in ieder geval tot 6 april en wellicht nog langer.

Ik ervaar de richtlijnen als logisch en zinvol en sta er dan ook achter. 

Beleid bij COVID-19 - (16 maart 2020)

Mijn praktijk is en blijft gewoon open, tenzij de maatregelen van de overheid verder worden aangescherpt.
Mocht je verschijnselen hebben die gelinkt kunnen worden aan het coronavirus (koorts, keelpijn, hoesten) verzoek ik je om contact met me op te nemen vóór je komst naar mijn praktijk. 
 
Ik volg de richtlijnen van de GGD en RIVM.
 
Dus: 
- geen handen geven. 
- ik was regelmatig mijn handen (na afloop van elke behandeling en soms tussendoor; dat is niet anders dan wat ik altijd al doe)
- na binnenkomst vraag ik je om je handen te wassen en dat kan je ook doen voor je weer weg gaat.
 
Tijdens de behandelingen is er natuurlijk wel lichamelijk contact, maar dat vormt geen te verwachten bron van overdracht.
 
Actuele informatie over het coronavirus staat zoals je waarschijnlijk wel weet op de website van de Rijksoverheid en RIVM.
 
Als je vragen hebt of opmerkingen, dan hoor ik het graag.

Week van de Acupunctuur - (3 november 2019)

Week van de Acupunctuur 2019

In het kader van de Week van Acupunctuur 2019, die plaats vindt van maandag 4 tot en met vrijdag 8 november, publiceert de Nederlandse Vereniging voor Acupunctuur een serie Blog- en Facebookberichten met als thema: Vitaal met de Vijf Elementen.

Meer informatie op Week van de Acupunctuur.

Ziekenhuis geeft voorlichting over niet reguliere zorg - (20 augustus 2019)

Het Rijnstate ziekenhuis in Arnhem geeft sinds kort advies en voorlichting over niet reguliere zorg. Bijvoorbeeld over supplementen en over acupunctuur. Voor mij blijkt daaruit dat ze de wensen van veel patiënten serieus nemen en hen daarin willen ondersteunen.

Bescherming van je privacy - (1 mei 2018)

Vanaf 25 mei is de wet Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG) van kracht. Deze verordening regelt hoe privé gegevens bewaart moeten worden en welke gegevens bewaart mogen worden. Ik heb de wijze waarop ik cliëntgegevens bewaar nog eens goed bekeken en enkele aanpassingen gedaan. Hierdoor voldoe ik aan de eisen die in de AVG zijn opgenomen. Voor meer informatie zie: Autoriteit Persoonsgegevens

Nederlands Kenniscentrum Acupunctuur - (1 oktober 2017)

Acupunctuur en acupressuur worden in toenemende mate in reguliere behandelprotocollen opgenomen. Onder andere in de protocollen voor stuitligging, misselijkheid bij chemotherapie, kortdurende hik bij oncologische patienten. Naast de positieve ervaring die bezoekers van acupuncturisten vaak al kenbaar maken helpt het daarbij om het effect van acupunctuur te onderbouwen met studieresultaten. Daarvoor is onlangs het Nederlands Kenniscentrum Acupunctuur in het leven geroepen.

Studie pijnklachten - (1 juli 2017)

De in 2014 door acupuncturisten gestartte studie naar de werking van acupunctuur bij pijnklachten is afgerond en de resultaten zijn gepubliceerd. Zie hier.

Machtild Huber - (1 juli 2016)

Machtild Huber is door de NPHF Federatie voor Gezondheid en GGD GHOR Nederland uitgeroepen tot de meest invloedrijke persoon in de publieke gezondheidszorg. Machtild Huber doet onderzoek naar het begrip ‘gezondheid’ en laat zien dat gezondheid meer is dan afwezigheid van ziekte. ‘Gezondheid als het vermogen om je aan te passen en je eigen regie te voeren, in het licht van de sociale, fysieke en emotionele uitdagingen van het leven’.

Zie: www.iph.com

Journal of Clinical Oncology - (1 mei 2016)

Recente publicatie in Journal of Clinical Oncology laat zien dat de kwaliteit van leven, van vrouwen die anti-hormoontherapie krijgen in verband met borstkanker, aanzienlijk kan verbeteren met acupuntuur. Zie hier de engelstalige samenvatting en hier de goed leesbare Nederlandse vertaling van het artikel.

Nieuwe klachtenwet - (16 december 2015)

Door nieuwe wetgeving vallen per 1 januari 2016 aanbieders van acupunctuur voortaan ook onder het toezicht van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). Voor artsen en bijvoorbeeld fysiotherapeuten was dat al langer het geval. Dat lijkt me een goede ontwikkeling. 

Patiënten enquete 2015 - (1 juli 2015)

Recent heeft mijn beroepsvereniging (NVA) weer een anonieme enquete gehouden onder bezoekers van acupuncturisten die lid zijn van de NVA. Het is fijn om te zien dat een groot deel van deze bezoekers baat heeft gehad bij deze bezoeken. Zie voor meer details het verslag van de enquete

RTV-Utrecht op bezoek - (2 mei 2015)

De nieuwsredactie van RTV-Utrecht kwam vandaag op bezoek. Nu de lente is aangebroken wilde ze weten wat acupunctuur kan betekenen voor mensen met hooikoorts. zie hun verslag

Pijnstudie verloopt naar wens - (3 februari 2015)

De MAPPHS-studie is in volle gang (zie 15-9-2015). De laatste deelnemers zijn inmiddels geïncludeerd. In deze studie wordt twaalf weken na de laatste acupunctuur sessie aan de deelnemers naar hun ervaringen gevraagd.

Het is nu dus wachten op de resultaten.

Acupunctuur en Pijn - (15 september 2014)

Vandaag is de al eerder aangekondigde studie naar de werkzaamheid van acupunctuur bij pijn van start gegaan. Nieuwe cliënten met pijnklachten kunnen daar (geheel vrijblijvend) aan deelnemen.

Zie ook Acupunctuur bij pijn

Werkzaamheid van acupunctuur bij pijn - (1 juli 2014)

Binnenkort gaat er een onderzoek van start naar de werkzaamheid van acupunctuur bij pijn. Het leuke is dat dit onderzoek is opgezet door twee acupuncturisten die tevens als onderzoeker werkzaam zijn. Aan collega acupuncturisten is gevraagd om mee te werken aan deze studie. Dat doe ik graag. In september is er eerst een scholingsmiddag waaraan ook ik meedoe.

Daarna meer over dit onderzoek.

Onderzoek - (1 maart 2014)

ZonMw is een door de overheid gefinancierde instelling en heeft als missie het stimuleren van gezondheidsonderzoek en zorg-innovatie. ZonMw publiceerde in maart j.l. in een ‘signalement’ het voornemen om meer aandacht te willen geven aan het in kaart brengen van effectieve complementaire zorg.

Zie rapport

“Ik verwacht dat het nieuwe signalement bijdraagt dat de discussie over complementaire zorg minder emotioneel en meer wetenschappelijk gevoerd zal worden”, zegt Henk Smid, directeur van ZonMw.

Omdat in mijn ervaring vanuit het reguliere veld vaak emotioneel gereageerd wordt op complementaire zorg spreekt het ‘minder emotioneel en meer wetenschappelijk’ mij aan.